Ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Tên ngành, nghề: nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Mã ngành, nghề: 5810205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ trung cấp ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được các công việc như: Làm việc tại các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các loại hình cơ sở lưu trú. Có thể điều hành một cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị du lịch. Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

  • V kiến thức:

-  Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

-  Trình bày được các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

-  Khái quát được tổ chức kinh doanh hoạt động của nhà hàng khách sạn, làm rõ mối liên hệ giữa các bộ phận.

-  Hệ thống được các kiến thức quản trị khách sạn, nhà hàng.

-  Áp dụng được những kiến thức cơ bản về quản trị và kiến thức liên quan đến kinh doanh du lịch để giải quyết các công việc chuyên môn trong quản trị khách sạn, nhà hàng.

-  Thiết lập được các quy trình thực hiện công việc trong các lĩnh vực: Tiếp tân, phục vụ buồng, phục vụ bàn, bar hợp lí khoa học và đúng tiêu chuẩn quy định.

-  Có kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

  • Về kỹ năng:

-  Vận hành đúng phương pháp đối với các trang thiết bị, dụng cụ trong nhà hàng, khách sạn.

-  Lập kế hoạch tổ chức kinh doanh hoạt động khách sạn nhà hàng.

-  Thực hành đúng và thành thạo kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức đón tiếp, đưa tiễn, phục vụ khách tại các bộ phận lễ tân, buồng, bar, bàn

-  Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc đạt được tại các bộ phận trong nhà hàng khách sạn.

  • Về năng lực tự củ và trách nhiệm:

-  Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn .

-  Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các loại hình cơ sở lưu trú

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-  Số lượng môn học: 22 môn

-  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ

-  Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

-  Khối lượng các môn học chuyên môn: 1080 giờ

-  Khối lượng lý thuyết: 455 giờ

- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 850 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 
 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

 

MH01

Chính trị

2

30

15

13

2

 

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

 

MH04

Giáo dục Quốc phòng - AN

2

45

21

21

3

 

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

 

MH06

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

 

II

Các môn chuyên môn

45

1080

360

702

18

 

II.1

Môn cơ sở

8

180

60

116

4

 

MH07

Marketing nhà hàng – khách sạn

2

45

15

29

1

 

MH08

Văn hóa ẩm thực

2

45

15

29

1

 

MH09

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

45

15

29

1

 

MH10

Anh văn chuyên ngành

2

45

15

29

1

 

II.2

Môn chuyên môn

35

855

285

557

13

 

MH11

Quản lý hoạt động lưu trú

5

90

60

28

2

 

MH12

Quản lý và phục vụ tiệc

4

90

30

58

2

 

MH13

Công nghệ phục vụ Bar và pha chế

3

60

30

29

1

 

MH14

Quản lý bộ phận phòng

3

60

30

29

1

 

MH15

Quản lý tiếp tân

2

45

15

29

1

 

MH16

Quản lý ẩm thực

3

60

30

29

1

 

MH17

Thực tập lễ tân khách sạn

3

60

30

29

1

 

MH18

Thực tập bộ phận phòng

3

60

30

29

1

 

MH19

Thực tập ẩm thực, pha chế

 thức uống

3

60

30

29

1

 

MH20

Thực tập sản xuất

6

270

 0

267

3

 

II.3

Môn tự chọn

2

45

15

29

1

 

MH21

Quản lý chất lượng dịch vụ

2

45

15

29

1

 

MH22

Quản trị kinh doanh khách sạn

2

45

15

29

1

 

TỔNG CỘNG

57

1335

454

850

31

 

dien-tktt : 29-08-2021 129