Sơ đồ tổ chức Khoa Điện - Thiết kế thời trang

Khoa Điện – Thiết kế thời trang là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Trung cấp KT - KT Nguyễn Hữu Cảnh. Khoa được thành lập năm 2014 trên cơ sở xác nhập khoa Điện – Điện lạnh và khoa May của Trường Trung cấp KT- KT Nguyễn Hữu Cảnh.

Đội ngũ giáo viên: Khoa có 08 giáo viên, trong đó có 04 giáo viên trình độ thạc sỹ, 04 giáo viên trình độ đại học.

Các ngành, nghề thuộc Khoa Quản lý – Đào tạo

1- Điện công nghiệp và dân dụng

2- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

3- Thiết kế thời trang

4- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

5- Quản lý tòa nhà

6- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

7- Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

8- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Sơ đồ tổ chức:

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

  • Tầm nhìn: Là nguồn cung cấp lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, năng lực, yêu nghề, sáng tạo và có ý thức học tập suốt đời.
  • Giá trị:

         - Tôn trọng lợi ích của người học

         - Đề cao chất lượng

         - Hợp tác và chia sẻ

Cơ sở vật chất: Khoa hiện tại có 12 phòng chuyên môn

1- Phòng thực hành Điện tự động

2- Phòng thực hành Máy điện

2- Phòng thực hành Trang bị điện

4- Phòng thực hành Cung cấp điện

5- Phòng thực hành Điện cơ bản

6- Phòng thực hành Điện lạnh cơ bản

7- Phòng thực hành Điện lạnh công nghiệp

8- Phòng thực hành Điện lạnh dân dụng

9- Phòng thực hành Thiết kế thời trang

10- Phòng thực hành May

11- Phòng thực hành Tạo mẫu sắc đẹp (B101 và B102)

12- Phòng thực hành Chăm sóc da

dien-tktt : 30-08-2021 266