Ngành Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Tên ngành, nghề:   KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5520201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:  

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học. Sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp về kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

  • V kiến thức:

-  Mô tả được cấu tạo, nêu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện, và điều khiển tự động trong công nghiệp;

-  Phân biệt được các hệ thống cung cấp điện trong kỹ thuật lắp đặt và thi công mạng điện;

-  Mô tả được các phương pháp đọc và bóc tách bản vẽ thi công;

-  Phân biệt được các quy trình vận hành trên dây truyền sản xuất trong hệ thống truyèn thông điện công nghiệp sử dụng biến tần và PLC;

-  Phân tích được các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra;

  • V kỹ năng:

-  Phân tích các bản vẽ và bóc tách được các khối lượng công việc dùng cho việc thi công lắp đặt điện;

-  Sử dụng được các loại dụng cụ, vật tư, nguyên liệu dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện;

-  Lắp đặt được các thiết bị điều khiển công nghiệp cho dây truyền sản xuất, hệ thống cung cấp điện trong nhà máy công nghiệp. Sửa chữa được các sự cố hư hỏng đơn giản;

-  Phát hiện xử lý được các tình huống sai hỏng đơn giản trong thi công lắp đặt điện;

-  Đấu nối, vận hành, điều chỉnh được các trạng thái làm việc của thiết bị điện một cách thành thạo;

-  Phân tích, tổng hợp, đánh giá được tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

-  Áp dụng được phương pháp quản lý 5S vào trong công việc;

  • V năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-  Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

-  Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

-  Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì điện trong các cơ quan, xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sửa chữa, công ty đóng tàu, nhà máy thép, nhà máy điện, ...

-  Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các công trình điện như: khách sản, nhà hàng, chung cư, nhà dân…

-  Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-  Số lượng môn học: 19 môn

-  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ

-  Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

-  Khối lượng các môn học chuyên môn: 170 giờ

-  Khối lượng lý thuyết: 458 giờ

- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 930 giờ

3. Nội dung chương trình:

 

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian thực tập (giờ)

 
 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

 

MH01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

 

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

 

MH04

Giáo dục Quốc phòng - AN

2

45

21

21

3

 

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

 

MH06

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

 

II

Các môn chuyên môn

45

1.170

364

782

24

 

II.1

Môn cơ sở

9

195

80

109

6

 

MH 07

Vẽ thiết kế điện

2

45

20

23

2

 

MH 08

Điện cơ bản

4

90

30

58

2

 

MH 09

Lý thuyết mạch điện

3

60

30

28

2

 

II.2

Môn chuyên môn

34

930

264

650

16

 

MH 10

Kỹ thuật lắp đặt điện

4

90

30

58

2

 

MH 11

Kỹ thuật khí nén

4

90

36

52

2

 

MH 12

Nâng chuyến thiết bị

4

90

36

52

2

 

MH 13

Sửa chữa thiết bị điện, máy điện

4

90

30

58

2

 

MH 14

Trang bị điện hệ thống điện

4

90

30

58

2

 

MH 15

Lắp đặt hệ thống điều khiển công nghiệp

4

90

36

52

2

 

MH 16

Kỹ thuật lập trình PLC

4

90

36

52

2

 

MH 17

Thực tập sản xuất

6

270

 

268

2

 

II.3

Môn tự chọn

2

45

20

23

2

 

MH 18

An toàn điện

2

45

20

23

2

 

MH 19

Thiết kế điện hợp chuẩn

2

45

20

23

2

 

TỔNG CỘNG

57

  1.425

458

   930

37

 

dien-tktt : 29-08-2021 192