Ngành Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

Tên ngành, nghề:Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

Mã ngành, nghề:5510106

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình giúp cho người học có các khả năng: thiết kế nội thất, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước dân dụng cho công trình nhà ở. Bên cạnh đó, người học có khả năng bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và hệ thống cấp thoát nước công trình.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

  • V kiến thức:

-  Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-  Nhận dạng được các ký hiệu quy ước trên sơ đồ mạch điện, trên bản vẽ thiết kế điện;

-  Trình bày được các phương pháp đấu nối dây dẫn, dây cáp điện;

-  Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động và phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn điện;

-  Trình bày được những nguyên tắc khi thiết kế nội thất;

-  Mô tả được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và xưởng sản xuất nhỏ;

-  Trình bày được các phương pháp đo bằng đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét;

-  Trình bày được quy trình lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ;

-  Nêu được nhiệm vụ, công dụng và phân loại đường ống, thiết bị của hệ thống cấp, thoát nước gia đình;

-  Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;                                                               

-  Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

  • Vkỹ năng:

-  Đọc được bản vẽ thiết kế điện, sơ đồ mạch điện và lập được phương án thi công khả thi;Thi côngđược không gian nội thất đạt yêu cầu về kỹ thuật và đảm bảo tính mỹ thuật cho công trình;

-  Lựa chọn được dụng cụ, vật tư, thiết bị đủ số lượng và đúng chủng loại theo thiết kế;

-  Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét để đo các thông số trong mạch điện và mạng điện;

-  Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng được các khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ, thiết bị điện thông dụng trong nhà, trong xưởng sản xuất nhỏ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và đúng thời gian;

-  Vận hành được mạch điện đúng quy trình.

-  Đo, lấy dấu, cắt, ren và nối các mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

-  Lắp đặt được đường ống, thiết bị cấp, thoát nước gia đình và máy bơm 1pha;

-  Vận hành được hệ thống cấp, thoát nước đúng quy trình;

-  Kiểm tra, phát hiện và xử lý được các sự cố thông thường;

-  Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ nghề cầm tay, dụng cụ đo kiểm, vật tư và thiết bị thường dùng trong thi công, lắp đặt hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát trong công trình;

  • Về thái độ:

-  Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

-  Yêu nghề; có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật.

-  Có ý thức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của cơ quan, trung thực, tính kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có tinh thần cầu tiến và không ngừng học tập.

-  Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn điện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Đảm nhận được các công việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, nước, hệ thống điện,nước dân dụng và công nghiệp;

Làm việc trong các tổ bảo trì, bảo dưỡng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 19 môn học

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57  Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung:  255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1140 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 414 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 981giờ

- Riêng học sinh tốt nghiệp THCS học bổ sung các môn chung ở học kỳ 4 để đảm bảo chuẩn đầu ra

3. Nội dung chương trình:

MH

Tên môn học

Số tín

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lýthuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghim/bài tập/thảo lun

Kiểmtra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng - AN

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học chuyên môn

39

 

 

 

 

II.1

Môn học cơ sở

9

195

90

97

8

MH07

Những nguyên tắc trong thiết kế kiến trúc - nội thất

2

45

20

23

2

MH08

Vẽ thiết kế nội thất

2

45

20

23

2

MH09

Những nguyên tắc cơ bản về hệ thống cấp thoát nước

2

45

20

23

2

MH10

Những nguyên tắc cơ bản về lắp đặt điện nội thất

3

60

30

28

2

II.2

Môn học chuyên môn

28

630

210

406

14

MH11

Photoshop

4

90

30

58

2

MH12

Sketchup cơ bản

4

90

30

58

2

MH13

3DsMax

4

90

30

58

2

MH14

Kỹ thuật triển khai thiết kế nội thất

4

90

30

58

2

MH15

Bảo dưỡng và sửa chữa khí cụ điện và thiết bị công trình

4

90

30

58

2

MH16

Thi công lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước

4

90

30

58

2

MH17

Thi công lắp đặt điện nội thất

4

90

30

58

2

MH18

Thực tập sản xuất

6

270

0

268

2

II.3

Môn học tự chọn

2

45

20

23

2

MH19

Lắp đặt máy bơm nước

2

45

20

23

2

MH20

Kỹ thuật an toàn thi công lắp đặt công trình

2

45

20

23

2

Tổng cộng

57

1.395

414

942

39

dien-tktt : 29-08-2021 366