Ngành Quản lý tòa nhà

Tên ngành, nghề: QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Mã ngành, nghề: 5340414

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp ngành Quản lý tòa nhà giúp cho người học có các khả năng: vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và hệ thống điện, hệ thống giám sát, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí và có thể làm việc ở các tòa nhà, căn hộ chung cư, siêu thị, trung tâm mua sắm hoặc làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến ngành nghề.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

  • V kiến thức:

- Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phân tích, đánh giá được các hiện tượng cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

- Phân loại được một số loại cảm biến như: cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến điện dung, cảm biến tốc độ, cảm biến nhiệt độ.

- Vận dụng được các phần mềm tin học, phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

- Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo, chức năng và công dụng của các khí cụ điện hạ áp, dụng cụ đo lường điện, máy điện 1 chiều, máy điện xoay chiều 1 pha và 3 pha, các ký hiệu qui ước sử dụng trong lĩnh vực chuyên ngành.

- Lựa chọn được các phương án vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và hệ thống điện, hệ thống giám sát, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà, căn hộ chung cư, siêu thị, trung tâm mua sắm.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.

  • V kỹ năng:

- Đọc và triển khai được bản vẽ thi công các hệ thống cơ - điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống camera giám sát, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà.

- Lắp đặt được hệ thống cung cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống camera giám sát, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà.

- Bảo dưỡng định kỳ các các hệ thống cơ - điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống camera giám sát, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, thang máy của tòa nhà

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp của tất cả các hệ thống trong tòa nhà.

  • Về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Yêu nghề; có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật.

- Có ý thức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của cơ quan, trung thực, tính kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có tinh thần cầu tiến và không ngừng học tập.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn điện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện trong các tòa nhà, cao ốc, khách sạn, công ty, trung tâm mua sắm.

- Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 20 môn học

 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung:  255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1005 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 401 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 597 giờ

3. Nội dung chương trình:

MH

Tên môn học

Số 

tín

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng

 số

Trong đó

thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghim/bài tập/thảo lun

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH01

Giáo dục Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng - AN

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

II

Các môn học chuyên môn

45

 

 

 

 

II.1

Môn học cơ sở

9

180

73

100

7

MH07

Nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

2

45

15

28

2

MH08

Lý thuyết chung về quản trị Cao ốc

3

60

30

28

2

MH09

Nghiệp vụ quản lý việc vận hành chung cư

2

30

13

15

2

MH10

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

45

15

29

1

II.2

Môn học chuyên môn

34

795

315

464

16

MH11

Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

4

75

45

28

2

MH12

Quản lý vận hành hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy

4

75

45

28

2

MH13

Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư

4

75

45

28

2

MH14

Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan của nhà chung cư và xử lý nước thải

4

75

45

28

2

MH15

Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

4

75

45

28

2

MH16

Nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân về công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ

4

75

45

28

2

MH17

Phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư

4

75

45

28

2

MH18

Thực tập sản xuất

6

270

0

268

2

II.3

Môn học tự chọn

2

30

13

15

2

MH19

Đọc hiểu bản vẽ liên quan đến nhà chung cư

2

30

13

15

2

MH20

Thăm quan hoạt động thực tế của tòa nhà tiêu chuẩn

2

30

13

15

2

Tng cng

57

1260

495

727

38

dien-tktt : 29-08-2021 117