Các nghề ngắn hạn Điện lạnh

1. Học phí đào tạo thường xuyên

Stt

Tên nghề

Thời lượng (giờ)

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Điện lạnh cơ bản

90

2.250.000

 

2

Điện lạnh công nghiệp

115

2.650.000

 

3

Điện lạnh dân dụng

125

2.950.000

 

4

Vận hành lò hơi

22

550.000

 

5

Sửa chữa hệ thống điện tủ lạnh

22

550.000

 

6

Hàn gió đá và gia công ống đồng trong kỹ thuật lạnh

22

550.000

 

7

Nạp và thu hồi môi chất lạnh

18

450.000

 

8

Bảo dưỡng vệ sinh máy giặt

18

450.000

 

9

Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh

22

550.000

 

2. Brochure nghề điện lạnh công nghiệp

3. Brochure nghề điện lạnh dân dụng

4. Brochure nghề điện lạnh cơ bản

dien-tktt : 30-09-2021 128