Doanh nghiệp

 Hình ảnh ký kết hợp tác đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp

Buổi ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng giữa trường và các doanh nghiệp

Thầy Bùi Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng (đứng giữa) chụp hình lưu niệm với các doanh nghiệp 

Hình ảnh Nhà trường tổ chức Hội thảo xây dựng ngành nghề mới với sự có mặt của một số doanh nghiệp 

Hình ảnh Lãnh đạo nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo xây dựng ngành mới

Hình ảnh Lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm nhân buổi Hội thảo xây dựng ngành mới

Giáo viên ngành Điện tham quan công ty TNHH Tân Huy

Giáo viên ngành Điện tham quan công ty Cơ điện Tam Hòa

Giáo viên ngành Điện tham quan công ty TNHH Khánh Lâm

Giáo viên ngành Điện tham quan công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Hòa Nam

dien-tktt : 15-08-2021 164