Các nghề đào tạo ngắn hạn Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

1. Học phí đào tạo nghề thường xuyên

Stt

Tên nghề

Thời lượng (giờ)

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Chăm sóc da cơ bản

75

2.250.000

 

2

Chăm sóc da nâng cao

105

3.200.000

 

3

Chăm sóc và tạo mẫu tóc cơ bản

75

2.250.000

 

4

Kỹ thuật nhuộm và tạo mẫu tóc nâng cao

75

2.250.000

 

5

Chăm sóc và tạo mẫu móng cơ bản

75

2.250.000

 

6

Đắp móng gel và vẽ tạo hình móng

75

2.250.000

 

7

Trang điểm cơ bản

75

2.250.000

 

2. Brochure các nghề Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

dien-tktt : 29-08-2021 92